Windwalker team

Het team van Windwalker is een gedreven club mensen, zeker nu de noodzaak tot herbezinning op energie zich volop heeft aangediend. Windwalker is bezig met het testen van innovaties op het gebied van energiebesparing en energieopwekking.

In het verleden zijn al mooie resultaten behaald met toepassingen op het gebied van drukverschillen, warmte-koude overdracht, waterkracht, gebundeld licht en eigen fabrikaat windmolens.
Windrotor Windwalker

Windenergie

Nu wordt windenergie nog vaak geassocieerd met torenhoge obstakels, die het landschap ontsieren. Windwalker brengt windenergie terug naar een concept, waarin deze vorm van energie op kleinere schaal binnen handbereik van particulieren, overheden en bedrijven komt. Gebruikers kunnen dan voor een belangrijk deel in hun eigen stroom voorzien. Waarbij een overschot aan energie teruggevoerd wordt aan het net. De terugverdientijd van een generator bedraagt ongeveer 8 jaar.

Windwalker 1
Uitgangsvermogen bij 12 m/s 400 watt
Max. uitgangsvermogen 450 watt
Rotor start 2.3 m/s
Diameter rotor 140 cm
Materiaal Nylon, carbonvezel
Bescherming Rotorblad draait
Aandrijving Direct
Tot. hoogte (platdak) 2.50 m
Tot. hoogte (vrijstaand) 6.75 m
Garantie 1 jaar